Práce ve výškách

horolezeckou technikou

Bytové domy

Klempířské práce – okapy, hromosvody
Čištění střešních krytin
a okapů

Mytí a nátěry fasád
Montážní práce ve výškách
Impregnace krovu
Havarijní opravy střech

Průmyslové objekty

Rekonstrukce střech
Montážní práce ve výškách
Klempířské práce
Nátěry ocelových konstrukcí
Rekonstrukce továrních komínů
Průmyslové čištění
Havarijní opravy

Církevní objekty

Nátěry střech a fasád
Klempířské práce
Pokrývačské práce
Impregnace krovu

Arboristika

Komplexní ošetření dřevin
Kácení a rizikové kácení stromů
Instalace bezpečnostních vazeb
Štěpkování a frézování pařezů
Výsadba a povýsadbová péče
Poradenská činnost
Posudky stromů

O nás

V oblasti práce ve výškách a údržby objektů se zabýváme od roku 1993. Práce provádíme za použití plošin, horolezecké, průmyslové lezecké techniky a to v souladu se zněním nařízení vlády č. 362/2005 Sb , směrnicí 2001/45/ES a dalších navazujících zákonů a norem. Všichni naši pracovníci vlastní osvědčení o odborné způsobilosti k provádění těchto prací včetně pravidelných přezkoušení.

Vzdělání a certifikáty

Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí techniky průmyslového lezectví
Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí horolezecké techniky
Osvědčení o oborné způsobilosti instruktora horolezecké techniky
Osvědčení o oborné způsobilosti – obsluha plošiny

V oblasti arboristiky jsme držiteli vzdělání a certifikátů:
Vysoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru Arboristika
Certifikát ČCA – základní úroveň a ABA – stromolezec
Osvědčení o oborné způsobilosti práce s motorovou pilou

Reference

PRONÁJEM
PÁSOVÉ PLOŠINY

CENA S OBSLUHOU OD 980 KČ/HOD.

DOPRAVNÉ 25 KČ/KM

PRŮJEZD POUHÝCH 90 CM!

VÝŠKA 18 m

Kontakt

Alpinic Znojmo s.r.o.
Žižkovo náměstí 3925/1, Znojmo 669 02

Kontaktní údaje
Email: info@alpinic.com
IČ: 08180024
DIČ: CZ08180024

Bc. David Bětík
jednatel
Email: betik@alpinic.com
Telefon: +420 723 937 810

Napište nám

    Doporučujeme